‫آمار اعتیاد در یک مرکز .N.A

مطابق پژوهش انجام شده در یکی از مراکز .N.A اطلاعات زیر به دست آمد:

۸۰ درصد از جمعیت معتادان گمنام را مردان به خود اختصاص داده، حدود ۶۵/۲ درصد از جمعیت مربوطه دارای سنین کمتر از ۴۰ سال و حدود ۴۵ درصد از آنها متأهل بودند. بیش از دو سوم افراد مطالعه دارای مشاغل آزاد بوده و ۲۲.۱ درصد از آنان بیکار بودند. بخش قلیلی از افراد (حدود ۳ درصد) فاقد توانائی خواندن و نوشتن بوده، حدود ۳۰ درصد آنها در سطح دیپلم و حدود یک سوم از بیماران واجد تحصیلات دانشگاهی بودند. ۴۶ درصد از بیماران درآمد ماهانه کمتر از ۲۰۰ هزار تومان و حدود ۲۱ درصد از افراد درآمد ماهانه بیش از ۴۰۰ هزار تومان داشتند.

شایعترین مواد مصرفی در افراد مورد مطالعه به ترتیب شامل تریاک (۸۸٪)، سیگار (۷۶.۷٪) و الکل (۶۳٪) بودند . متداولترین روش مصرف این مواد از طریق استعمال دود این مواد بود. حدود یک سوم افراد مصرف تزریقی مواد را ذکر نمودند.

پراکندگی جنسی و سنی مصرف انواع داروها در جدول ۱ ارائه شده است. مصرف کلیه انواع مواد مطالعه شده در مردها بیشتر از زنها بود. مقایسه میان دو گروه سنی کمتر از ۴۰ سال و بیشتر از آن نشان داد که مصرف الکل، حشیش، کوکائین و اکستازی به طور معناداری در گروه جوانتر بیشتر است.

همچنین، نتایج مطالعه نشان داد که مصرف مواد به صورت تزریقی، خوراکی و استنشاقی در مردان بیشتر از زنان مشاهده می شود. به علاوه، مصرف خوراکی مواد در افراد بالای ۴۰ سال شایعتر از گروه سنی جوانتراست. با این حال تفاوتی در مصرف مواد به روشهای تزریقی، استنشاقی و استعمال دود بین دو گروه سنی مشاهده نشد (جدول ۲).


Advertisements

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: